3

11-05-2016
Ανακοίνωνεται οτι σύμφωνα με το Π.Δ. 39/2014 η φοίτηση όλων των μαθητών χαρακτηρίζεται "επαρκής" (σε σχέση με τις απουσίες) και δικαιούνται ΌΛΟΙ να προσέλθουν στις εξετάσεις.

Επισημαίνεται οτι η Α΄περίοδος (βάρδια) είναι 08.30-10.30, η Β΄περίοδος (βάρδια) είναι 10.30-12.30 ενώ οι μαθητές προσέρχονται 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.

11-05-2016
Ανακοίνωνεται το πρόγραμμα των εξετάσεων της περιόδου Μαΐου - Ιουνίου.

19-04-2016
Σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή για τις αιτήσεις των μαθητών για την εισαγωγή τους στα ΠΠΣ έχει ανοίξει και λειτουργεί στο σύνδεσμο www.iep.edu.gr/pps/. Στον ίδιο σύνδεσμο οι γονείς των μαθητών της Γ΄ τάξης του σχολείου μας θα πρέπει να δηλώσουν, έως τις 13 Μαΐου 2016, την επιθυμία τους για εγγραφή του παιδιού τους στην Α΄ τάξη του Πρότυπου Λυκείου Αναβρύτων.

22
12121

20-05-2016
Πίνακας υποψήφιων μαθητών για την Α' γυμνασίου

12-04-2016
Σας ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή για τις αιτήσεις των μαθητών, για την εισαγωγή τους στα ΠΠΣ έχει ανοίξει και λειτουργεί στο σύνδεσμο www.iep.edu.gr/pps/

1-04-2016
Σας ενημερώνουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 847/30-03-2016 (τ. Β΄) έχει δημοσιευθεί η υπουργική απόφαση με θέμα «Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016 - 2017». Πίνακας θέσεων.

15-12-2015
Υπενθυμίζονται παρελθούσες οδηγίες της Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τα Πρότυπα, για τα Πειραματικά, ο πίνακας με τις προς πλήρωση θέσεις και το ΦΕΚ600.