3

27-06-2016
Προς τους υπό απόσπαση εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ06.
Όπως έχουμε ήδη ενημερώσει τη ΔΕΠΠΣ, η πρόσφατη αλλαγή του ωρολογίου προγράμματος στα Γυμνάσια έχει επηρεάσει και τα λειτουργικά κενά του σχολείου μας, τα οποία είχαν υπολογιστεί με βάση το παλαιότερο καθεστώς. Έτσι, με τα νέα δεδομένα, οι αδιάθετες ώρες Αγγλικών είναι μόνο 6 αντί του πλήρους ωραρίου που εμφανίζεται στην αρχική μας προκήρυξη.
Από το ΕΠΕΣ του Πρότυπου Γυμνασίου Αναβρύτων.

26-06-2016
Ανακοινώνεται οτι οι έλεγχοι προόδου και τα απολυτήρια θα δοθούν την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 και ώρες 9.00πμ-12.00μμ

21-06-2016
Τελικός Αξιολογικός Πίνακας Εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ06 μετά τη διαδικασία των ενστάσεων - ΕΠΕΣ Π.Γ. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

18-06-2016
Μοριοδότηση των καθηγητών ΠΕ05 και ΠΕ06 που υπέβαλλαν αίτηση απόσπασης στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων για το σχολ. έτος 2016-17.

22
12121

21-06-2016
Αγαπητοί εθελοντές, η Διεύθυνση και ο Σύλλογος διδασκόντων του Πρότυπου Γυμνασίου Αναβρύτων σάς ευχαριστούν ολόψυχα για τη βοήθεια που παρείχατε στο σχολείο την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016. Είσαστε ο βασικότερος ίσως παράγοντας από όσους συνετέλεσαν στο να ολοκληρωθούν με επιτυχία οι εξετάσεις για την εισαγωγή των μαθητών του σχολ. έτους 2016-17.

19-06-2016
Κατανομή μαθητών σε κτήρια και σε αίθουσες. Υπενθυμίζεται οτι: 1. Η είσοδος όσων υποψηφίων θα εξεταστούν στο κτήριο του Πρότυπου Γυμνασίου Αναβρύτων θα γίνει από την πύλη που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Δάσους και Άνδρου.
2. Η είσοδος όσων υποψηφίων θα εξεταστούν στο κτήριο του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Αναβρύτων θα γίνει από την πύλη που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Δάσους και Άνδρου ή εναλλακτικά από την κεντρική πύλη του κτήματος Συγγρού, στη Λ. Κηφισίας 184 (φανάρι ΚΑΤ).
3. Η είσοδος όσων υποψηφίων θα εξεταστούν στα κτήρια Πέτρινο και Κριμπά του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών θα γίνει από την κεντρική πύλη του κτήματος Συγγρού, στη Λ. Κηφισίας 184 (φανάρι ΚΑΤ).

16-06-2016
Πίνακας υποψήφιων μαθητών για την Α' γυμνασίου