3

25-04-2016
Το ΣΟΡΟΛΟΠ, η εφημερίδα του Β2, τεύχος δεύτερο!

19-04-2016
Σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή για τις αιτήσεις των μαθητών για την εισαγωγή τους στα ΠΠΣ έχει ανοίξει και λειτουργεί στο σύνδεσμο www.iep.edu.gr/pps/. Στον ίδιο σύνδεσμο οι γονείς των μαθητών της Γ΄ τάξης του σχολείου μας θα πρέπει να δηλώσουν, έως τις 13 Μαΐου 2016, την επιθυμία τους για εγγραφή του παιδιού τους στην Α΄ τάξη του Πρότυπου Λυκείου Αναβρύτων.

25-03-2016
Ανακοίνωση σχετικά με την εκπαιδευτική εκδρομή στο Λονδίνο. Δείτε το ενημερωτικό σημείωμα που δόθηκε στους μαθητές.

21-03-2016
Ανακοινώνεται οτι την Πέμπτη 24/3 από 11.00 έως 13.00 θα γίνει η επίδοση των βαθμών του Β΄ τριμήνου.

22 22 2222
12121

12-04-2016
Σας ενημερώνουμε οτι η εφαρμογή για τις αιτήσεις των μαθητών, για την εισαγωγή τους στα ΠΠΣ έχει ανοίξει και λειτουργεί στο σύνδεσμο www.iep.edu.gr/pps/

1-04-2016
Σας ενημερώνουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 847/30-03-2016 (τ. Β΄) έχει δημοσιευθεί η υπουργική απόφαση με θέμα «Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016 - 2017». Πίνακας θέσεων.

15-12-2015
Υπενθυμίζονται παρελθούσες οδηγίες της Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τα Πρότυπα, για τα Πειραματικά, ο πίνακας με τις προς πλήρωση θέσεις και το ΦΕΚ600.