3

4-07-2016
Προτάσεις Ομίλων Δημιουργικότητας και Αριστείας για το σχολικό έτος 2016-17

30-06-2016
Το σχολείο από την Παρασκευή 1 Ιουλίου έως την Τετάρτη 31 Αυγούστου θα λειτουργεί κάθε Τετάρτη 9:00 έως 14:00.

27-06-2016
Προς τους υπό απόσπαση εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ06.
Όπως έχουμε ήδη ενημερώσει τη ΔΕΠΠΣ, η πρόσφατη αλλαγή του ωρολογίου προγράμματος στα Γυμνάσια έχει επηρεάσει και τα λειτουργικά κενά του σχολείου μας, τα οποία είχαν υπολογιστεί με βάση το παλαιότερο καθεστώς. Έτσι, με τα νέα δεδομένα, οι αδιάθετες ώρες Αγγλικών είναι μόνο 6 αντί του πλήρους ωραρίου που εμφανίζεται στην αρχική μας προκήρυξη.
Από το ΕΠΕΣ του Πρότυπου Γυμνασίου Αναβρύτων.

21-06-2016
Τελικός Αξιολογικός Πίνακας Εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ06 μετά τη διαδικασία των ενστάσεων - ΕΠΕΣ Π.Γ. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

22
12121

8-07-2016
Αποτελέσματα κλήρωσης ισοβαθμούντων- επιλαχόντων

8-07-2016
Ύλη για τις εισαγωγικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2016
Τάξη Β
--Νεοελληνική Γλώσσα
--Μαθηματικά
Τάξη Γ
--Νεοελληνική Γλώσσα
--Μαθηματικά
--Φυσική

1-07-2016
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής των μαθητών που έχουν καταταγεί στις θέσεις 1 - 78 του τελικού πίνακα αποτελεσμάτων των εισαγωγικών εξετάσεων 2016, οι γονείς/κηδεμόνες καλούνται να προσέλθουν στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων από τη Δευτέρα 5/9/2016 έως και την Τετάρτη 7/9/2016 (9:00–13:00), προκειμένου να παραλάβουν το υπηρεσιακό σημείωμα μετεγγραφής που θα πρέπει να προσκομίσουν στο Γυμνάσιο πρώτης εγγραφής του παιδιού τους.

29-06-2016
Αποτελέσματα εισαγωγικών εξετάσεων Α΄ Γυμνασίου (σχολ. έτος 2016-17), δείτε ΕΔΩ.
Ανακοίνωση
Α. Στον πίνακα εμφανίζονται τα ονόματα των μαθητών κατά σειρά επιτυχίας.
Β. Οι μαθητές με αύξοντα αριθμό 77 έως 80 έχουν ισοβαθμήσει και θα γίνει κλήρωση, ώστε να προσδιοριστούν οι δυο τελευταίοι επιτυχόντες και οι δύο πρώτοι επιλαχόντες. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με την ημέρα και την ώρα της κλήρωσης.
Γ. Δεν υπάρχει δυνατότητα αναβαθμολόγησης των γραπτών των εισαγωγικών εξετάσεων.
Δ. Από την Παρασκευή 1/7/2016 θα υπάρχουν, στην πλατφόρμα όπου υποβλήθηκε η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, οι βαθμολογίες των μαθητών ανά γνωστικό αντικείμενο. Η είσοδος στην πλατφόρμα θα γίνεται με τον ατομικό κωδικό αριθμό.
Ε. Οδηγίες για τον τρόπο εγγραφής των επιτυχόντων μαθητών στο Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας τη Δευτέρα 4/7/2016.